Akademische Damenverbindung Aeternitas (aktiv)

Name: Akademische Damenverbindung Aeternitas
Ort: Marburg
Gründungsdatum: 18.01.2008
Verbindungsfarben: dunkelblau-silber-pink
Couleur: farbentragend
Wahlspruch: Freundschaft, Wissenschaft, Mut